; ;
אודות החברה

בועז מעיין

סמנכ"ל מכירות

איתן נש

סמנכ"ל כספים

יובל גרימברג

מנכ"ל

אביטל ברלב

סמנכ"ל איכות ורגולציה

יפעת בכר

סמנכ"ל משאבי אנוש

יונתן בר

סמנכ"ל תפעול

שני בירן

סמנכ"ל שיווק

עופר זיגמן

סמנכ"ל מוצרים ופיתוח