; ;
מוצרים
ARB - Provisional Arrow Ball Implant
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The Arrow Ball Implant is a one piece implant with an integrated ball attachment intended to support temporary prosthesis during the healing phase. It is designed for single stage surgical procedures and overdenture restorations.

 

מפרט מוצר
Drill protocol
קטלוגים