; ;
מוצרים
ARR
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

Provisional Arrow Implant

The Arrow implant is a one piece implant intended to support temporary prosthesis during the healing phase. It is designed for single stage surgical procedures and cement restorations.

 
מפרט מוצר
פרוטוקול קידוח
קטלוגים