; ;

מוצרים

NICE שתל
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

NICE is an advanced new NARROW implant solution for narrow alveolar ridges and limited spaces by adjacent teeth and roots. With a narrow and tapered body, an apical part that has sharp deep threads and variable thread design as well as the optimal Internal conical Hex connection, NICE is the ultimate system to expand your clinical treatment options. Together with a high quality design of prosthetics parts the NICE implant ensures long term esthetic result.

 

Clinical Indications:

  • Maxilla anterior area (15-25)
  • Immediate implantation and immediate loading, anterior area
  • Single unit restoration
  • For single and multiple unit restorations for areas 33-43
  • Full arch restoration–immediate loading in combination with standard diameter implants
מפרט מוצר
פרוטוקול קידוח
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

קטלוגים