; ;

מוצרים

Prosthetic Screws
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

All Titanium abutments are supplied with a STLA-CHC screw.

מפרט מוצר
Video

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

Catalogs