; ;
מוצרים
HBC Abutments
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

Tapered abutments, designed use with a single unit screw -retained restorations. 

מפרט מוצר
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

קטלוגים