; ;
מוצרים
HBC
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The HBC abutments are designed for use in a single tooth screw-retained restorations. 

מפרט מוצר
Videos

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

Catalogs