; ;

מוצרים

TSA
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

Designed for implants with a divergence of up to 45° between them. Used for screw-retained multiple unit fixed restoration and bars for stabilizing overdentures. 

מפרט מוצר
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

קטלוגים