; ;

מוצרים

Arrow Drivers
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The arrow drivers fit hexagonal 6.35mm (1/4 inch) or square 4 mm ratchet or surgical screwdriver.

מפרט מוצר
קטלוגים