מוצרים

HBC
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The HBC abutments are designed for use in a single tooth screw-retained restorations. 

מפרט מוצר
  • description
  • description
Videos

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

Catalogs