אודות החברה

אבי לב

סמנכ"ל מכירות ישראל

בועז מעיין

סמנכ"ל מכירות גלובלי

יובל גרימברג

מנכ"ל

איתן נש

סמנכ"ל כספים

אביטל ברלב

סמנכ"ל איכות ורגולציה

יפעת בכר

סמנכ"ל משאבי אנוש

יונתן בר

סמנכ"ל תפעול

שני בירן

סמנכ"ל שיווק

עופר זיגמן

סמנכ"ל מוצרים ופיתוח

קרן לפיד

סמנכ"ל, יועצת משפטית