מוצרים

פרותטיקה Arrow
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The Arrow Press and Arrow prosthetic system have been specifically designed to suite narrow implants; enabling restoration even in small prosthetic spaces. The Arrow Press Changeable (ARRC) restoration parts include straight, angled and casting abutments, as well as ball attachments in various lengths, for versatile restoration on narrow implants.

מפרט מוצר
  • description
  • description
  • description
  • description
  • description
קטלוגים