מוצרים

New! HBC
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The HBC abutments are designed for use in screw-retained restorations on a single implant.

Read here about screw-retained restoration on multiple implants.

מפרט מוצר
  • description
Videos

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

Catalogs