מוצרים

Anatomic Abutments
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The esthetic anatomic abutment line provides a wide range of abutments that resemble the natural shape of the tooth according to the Buccal-palatal design, with a unique concave design that offers aesthetically pleasing results, as well as allowing the gingival tissue to grow perfectly around the narrow neck design. Ease of use and pre-made anatomical shapes reduce both chair and laboratory time.

מפרט מוצר
  • description
  • description
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט