מוצרים

Prosthetic Screws
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

Included in the abutments' packages, all Titanium abutments are supplied with STLAS screw (with the exception of TLASS and TLA 35, which are supplied with a different screw). In cases where numerous closings and openings are required, it is recommended to replace the STLA screw with the STLA T.

מפרט מוצר
  • description
  • description
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט