מוצרים

Drill Stoppers
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.
  • Stoppers are compatible with ABT’s coated drill line
  • Each stopper is designed for two diameters
  • Stoppers are designed with a special feature that prevents heating of the bone during osteotomy preparation
  •   Made from stainless steel, reusable and can be re-sterilized
פרוטוקול קידוח
  • description
  • description
קטלוגים