מוצרים

Laser Marked Drills
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The surgical laser drills are made of surgical stainless steel and are available in sequential diameters. All drills have depth mark indications, are color coded with black laser marks for easy identification of measurements and drilling sequence during surgery. 

מפרט מוצר
  • description
  • description
קטלוגים