מוצרים

Conical Hex Connection Drivers
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

Implant Insertion Tools for NICE implants

Insertion Tools

  •   Compatible with Internal Hex Implant Systems as well Implant Insertion Tools

A variety of 2.1 mm drivers for manual use or with a contra angle motor or ratchet:

  •   Compatible with NICE implants only, can not be used with Hex Implant Systems

  •   Special long implant driver especially designed for limited space between adjacent teeth 

  •   Marks for height identification

  •   Special shaft design with hexagon for internal hex orientation marking

מפרט מוצר
  • description
  • description
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט

קטלוגים