מוצרים

מפתחות פרותטיקה
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

The prosthetic drivers are used for placing all healing abutments, cover screws and abutments.
They fit hexagonal 6.35 mm (1/4 inch) or square 4 mm ratchet or surgical screwdrivers. Manual and contra angle drivers are also available.

Available in long (14.5mm) and shorter (11.5mm) lengths, and in 1.25mm, 1.5mm and 1.77mm diameters.

מפרט מוצר
  • description
  • description
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט