מוצרים

Insertion Tools
זמין במדינות נבחרות בלבד, על פי אישור רגולטור.

Ratchet Wrench

The ratchet wrench is used for 6.35 mm (1/4 Inch) hexagonal head but can easily be adapted to a 4 mm square head using our universal square head adaptor.

Universal Torque/Ratchet 10-45Ncm

The universal torque is used to accurately apply the recommended preload torque for surgery and prosthetics. Can be easily adapted to a 4 mm square head using the universal square head adaptor.

Surgical Screwdriver

The surgical screwdriver is used for the 6.35 mm (1/4 Inch) hexagonal head.

מפרט מוצר
  • description
  • description
  • description
  • description
וידאו

אנא לחץ על הכותרת להורדת הסרט